Direct een afspraak? Bel nu met 06 543 564 32

Diensten

Diensten

Heart & Light Coaching bied je coaching in Zeist en Utrecht met een integrale visie. Samen kijken wij naar de juiste balans om je fysiek, geestelijk en mentaal vitaal te voelen. Dit doen wij in je eigen tempo. Je vragen kunnen over van alles gaan: je voeding, je gezondheid, anti-aging, geestelijk welzijn, niet lekker in je vel zitten of te veel stress ervaren in je leven. Ook met vragen over verlies en rouw ben je welkom. Werken aan je gezondheid en vitaliteit is werken aan je gezondheid op lange termijn. Kleine veranderingen kunnen op langere termijn een groot verschil maken!

Ben je aanvullend verzekerd? Ik ben tot 1 juli 2019 lid van de VBAG, de Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijze en bij de de stichting RBCZ. De RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Met mijn lidmaatschap bij de VBAG en bij de RBCZ ben ik aangesloten bij het TCZ, het Tuchtrecht Complementaire Zorg Beroepsbeoefenaren.

Hoe ga ik om met je persoonsgegevens?

Dossierplicht
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De wettelijke bewaartermijn van medische dossiers is 15 jaar. Deze termijn kan langer zijn als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een chronische ziekte.

Beroepsgeheim
Op grond van de beroepscode heb ik als behandelend therapeut een beroepsgeheim (geheimhoudingsplicht).

Privacy
Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de medische gegevens in je dossier. De gegevens uit je dossier kunnen, uitsluitend nadat je hier zelf toestemming voor gegeven hebt, ook nog gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Mijn accountant heeft alleen inzage in de gegevens die op de factuur staan: je naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de datum behandeling en de omschrijving van de behandeling. Voor de jaarlijkse aangifte voor de Belastingdienst (jaarrekening) zijn deze gegevens niet nodig.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar: je naam, adres en woonplaats, je geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling (bijvoorbeeld behandeling natuurgeneeskunde) en de kosten van het consult.

Privacy op de website
Ik maak gebruik van website analyse software van SimplyLeads. Doel daarvan is om de website te verbeteren, om de effectiviteit van bijvoorbeeld lezingen of workshops in kaart te brengen en te zien via welk kanaal bezoekers op mijn website komen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van je IP-adres maar dit IP-adres wordt niet bewaard. Er worden geen gegevens met derden gedeeld. SimplyLeads maakt gebruik van een cookie. Aan de hand van dit cookie kan ik zien of je eerder op mijn website bent geweest. Dit cookie bevat geen persoonsgegevens en ook geen tracker data. De inhoud van dit cookie wordt niet met derden gedeeld.

Meer informatie over SimplyLeads vind je op de website www.simplyleads.eu